Forslag til nye stille grupper på Nordsjælland og i Nordjylland

Som en direkte følge af den artikel som jeg skrev d. 27. juni, er der nu kommet to forslag til oprettelse af nye stille grupper. En kunne tænke sig at samle personer i Nordsjælland, og en anden kunne tænke sig at samle personer i Nordjylland.

Dette er således en opfordring til interesserede personer i disse områder, til at sende en mail til mig, jeg vil således etablere kontakten videre.

Share Button

Ny Eckhart Tolle “Silent local group”

En af læserne har forespurgt, om jeg ville medvirke til at samle “trådene” omkring eventuelle nye lokale “Silent groups” i Danmark, og det vil jeg gerne.

Dette betyder, at hvis du sidder et eller andet sted i Danmark, hvor der ikke findes en “Silent group”, så skriv til mig, og fortæl hvor i landet du befinder dig, jeg vil så samle sammen på interesserede i dette område, og sætte jer i forbindelse med hinanden. Efterfølgende er det naturligvis op til jer selv at sørge for de nødvendige praktiske foranstaltninger for oprettelsen af gruppen.

Share Button