At vide, at du ikke er nærværende, er en stor succes


Warning: Illegal string offset 'filter' in /home/www/eckharttolle.dk/wp-includes/taxonomy.php on line 1442

Når du har fået dine første på glimt af den tidløse bevidsthedstilstand, begynder du at bevæge dig frem og tilbage mellem tidens dimension og nærvær.

Først bliver du bevidst om, hvor sjældent din bevidsthed virkelig er i Nuet. Men at vide, at du ikke er nærværende, er en stor succes. Den viden er nærværd – selvom den til at begynde med kun varer nogle få sekunder i urets tid, før den forsvinder igen.

Derefter vælger du med tiltagende hyppighed at have din bevidstheds fokus i nuet i stedet for i fortiden eller fremtiden.

Share Button

Tanker og begreber skaber en overfladisk barriere


Warning: Illegal string offset 'filter' in /home/www/eckharttolle.dk/wp-includes/taxonomy.php on line 1442

For at kende andre mennesker i deres inderste behøver man i virkeligheden ikke at vide noget om dem – deres fortid, deres historie, deres livs indhold. Vi forveksler det at vide noget om dem med en dybere viden, som ikke er begræbsmæssig.

At kende til og at kende er totalt forskellige væremåder. Den ene beskæftiger sig med form, den anden med det formløse. Den ene fungerer gennem tanker, den anden gennem stilhed.

At kende til er gavnligt til praktisk formål. På det plan kan vi ikke klare os uden. Når det bliver den dominerende væremåde i parforhold, bliver den imidlertid meget begrænsende, endog destruktiv.

Share Button

Hvor Du end er, så vær der totalt


Warning: Illegal string offset 'filter' in /home/www/eckharttolle.dk/wp-includes/taxonomy.php on line 1442

Se, om du kan fange dig selv i at beklage dig, enten i det , du siger, eller i dine tanker, over en situation, du befinder dig i, hvad andre mennesker gør eller siger, over dine omgivelser, over din livssituation, ja endda over vejret.

Beklagelser er altid ikke accept af det, der er. De skaber uden undtagelse en ubevidst negativ ladning. Når du beklager dig, gør du dig selv til offer. Når du taler åben, er du i kontakt med din egen kraft. Derfor skal du ændre situationen ved at handle eller tale åbent , hvis det er nødvendigt eller muligt; forlade situationen, eller acceptere den. Alt andet er vanvid.

Share Button

Det er altid bevidstheden som oplever


Warning: Illegal string offset 'filter' in /home/www/eckharttolle.dk/wp-includes/taxonomy.php on line 1442

Så hvem er det, der oplever? Det er dig. Og hvem er du? Bevidsthed. Og hvad er bevidsthed? Dette spørgsmål kan ikke besvares. I samme øjeblik du besvarer det, har du forfalsket det, gjort det til et nyt objekt.

Bevidsthed, som med et mere traditionelt ord betegnes ånd, kan man ikke vide noget om i dette ords almindelige forstand, og det er nytteløst at forsøge på det. Al viden ligger inden for dualitetens verden – subjekt og objekt, den, der ved, og det, der vides.

Share Button

Fortiden kan ikke overleve i dit nærvær


Warning: Illegal string offset 'filter' in /home/www/eckharttolle.dk/wp-includes/taxonomy.php on line 1442

Alt, hvad du behøver at vide om den ubevidste fortid i dig, vil blive fremkaldt af de udfordringer, der er i det nuværende. Hvis du udforsker fortiden, vil den blive til et bundløst hul. Der er altid mere.

Det er muligt, at du mener, at du har brug for mere tid til at forstå fortiden eller gøre dig fri af den, eller med andre ord, at fremtiden til sidst vil frigøre dig fra fortiden. Det er en illusion.

Kun det nuværende kan frigøre dig fra fortiden. Mere tid kan ikke frigøre dig fra tid.

Share Button

Lær at byde afslutninger velkommen


Warning: Illegal string offset 'filter' in /home/www/eckharttolle.dk/wp-includes/taxonomy.php on line 1442

Folk er tilbøjelige til at have det dårligt med afslutninger, fordi enhver afslutning er en lille død. Det er derfor, at ordet for “farvel” på mange sprog betyder “vi ses igen”.

Når som helst en oplevelse når sin afslutning – en sammenkomst af venner, en ferie, børnene, der rejser hjemmefra – dør du en lille død. En form, der opstod i din bevidsthed som den oplevelse, opløses.

Ofte efterlader dette en følelse af tomhed, som de fleste mennesker gør deres bedste for ikke at mærke, ikke at se i øjnene.

Share Button